12.05.2015 788/14/2015

Jord- och skogsbruksministeriet: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 12 § 5 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat

Nummer på föreskriftssamling: 13/15
Dnr: 788/14/2015
Datum: 12.05.2015
Ikraftträdelsedatum: 01.06.2015
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maa- ja metsätalousministeriö
Adress: PL 30, Hallituskatu 3 A
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: 0295 16 2200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.