Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 264 st.

20.12.2017 2021/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av efterlevnaden den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om bekämpning av skogsskador samt om rapportering av kontrollresultat
20.12.2017 2020/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals och Landsbygdsverkets tillsyn över och kontroll av efterlevnaden av skogslagen, lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror och lagen om systemet med flegtlicenser samt rapportering av kontrollresultat
20.12.2017 2019/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Landsbygdsverkets tillsyn över och kontroll av kemeraarbeten och viltskador samt rapportering av kontrollresultat
05.12.2017 1679/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
31.10.2017 1753/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa förordningar, föreskrifter och beslut i jord- och skogsbruksministeriets
14.07.2017 1279/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
24.5.2017 219/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga II till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning
23.5.2017 71/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de hamnar för landning av fångst som avses i vissa förordningar om Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
12.04.2017 789/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avslag av ansökningar om stöd för vård av ungskog
24.3.2017 196/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk
16.3.2017 195/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter
16.3.2017 140/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
17.2.2017 295/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
07.02.2017 151/01.04/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtorter
9.12.2016 1845/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädesblandningar
9.12.2016 1844/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förording om handel med utsäde av köksväxter
9.12.2016 1843/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 5 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
9.12.2016 1842/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter
9.12.2016 1841/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förording om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter
9.12.2016 1840/01.04/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.