13.10.2017 269/40/2017

Statens revisionsverk: Statens revisionsverks anvisning om förhandsredovisning och redovisning av valfinansieringen vid presidentvalet 2018

Dnr:269/40/2017
Typ:anvisning
Datum:13.10.2017
Ikraftträdelsedatum:13.10.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Adress:Porkkalankatu 1 PL 1119
Postnummer och postanstalt:00101 Helsinki
Telefon:09 432 5899

Rättsgrund:

Lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) 6, 8, 10 och 12 §, vallagen (714/1998) 96 § och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 16 § 3 mom.

Ändringar införda:

Anvisningen ersätter de tidigare anvisningar som har getts om redovisning av valfinansieringen vid presidentval. Genom anvisningen upphävs alla de tidigare fastställda blanketter för redovisning av valfinansieringen vid presidentval.

Ämnesord:

Valfinansiering Presidentval

Anmärkningar:

Anvisningen tilllämpas på redovisningen av valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen vid det presidentval som hålls 28.1.2018 och det eventuella andra val som hålls 11.2.2018.

Externa WWW-länkar:

https://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/se/index.html

https://www.vtv.fi/sv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.