Myndigheternas föreskriftssamlingar : Statskontoret

Träffar 350 st.

22.05.2008 190/03/2008
Muutos Valtion eläkemaksun laskuperusteisiin 1.1.2008 alkaen
13.05.2008 170/03/2008
Valtion eläkejärjestelmän lisämaksu puolustusvoimille määräaikaisten sotilastehtävien vakinaistamisesta
13.05.2008 169/03/2008
Valtion eläkejärjestelmän lopulliset maksuprosentit yli 50 työntekijän virastoille vuodelle 2007
10.04.2008 127/03/2008
Valtion tapaturmamaksun perusteet 2009
10.04.2008 128/03/2008
Valtion ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun maksun perusteet 2009
16.01.2008 18/03/2008
Valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen korkokustannus vuodelle 2008
03.01.2008 4/03/2008
Valtion eläkejärjestelmän ennakkomaksuprosentit liikelaitoksille ja liiketoimintaa harjoittaville virastoille vuodelle 2008
14.12.2007 437/03/2007
Valtion liikennevahinkoturman maksuperusteet 2008
12.12.2007 435/03/2007
Kirjanpidon tilit
12.12.2007 436/03/2007
Nettobudjetointi ja kirjanpitomääräyksen kumoaminen
27.11.2007 421/03/2007
Vuoden 2007 tapaturma- ja taloudellisen tuen maksut
14.05.2007 198/03/2007
Valtion eläkejärjestelmän lisämaksu puolustusvoimille määräaikaisten sotilastehtävien vakinaistamisesta
14.05.2007 194/03/2007
Valtion eläkejärjestelmän lopulliset maksuprosentit yli 50 työntekijän virastoille vuodelle 2006
27.04.2007 164/03/2007
Tapaturma- ja taloudellisen tuen maksujen 2008 ennakkoilmoitus
18.04.2007 3/03/2007
Valtion eläkejärjestelmän maksuprosentit Kulturkontakt Nordille vuodelle 2007 (täydennys aiemmin annettuun päätökseen)
10.04.2007 157/03/2007
Valtion taloudellisen tuen maksun perusteet
10.04.2007 156/03/2007
Valtion tapaturmamaksun perusteet
09.03.2007 94/03/2007
Ohje Business Eurocard Matkatilin käyttöönotosta tilivirastoissa
17.01.2007 113/03/2007
Eläkemaksun suorittaminen vuonna 2007
17.01.2007 1/03/2007
Arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa -määräyksen sekä Aloitusvaiheessa periytyvien lomapalkkojen ja niistä aiheutuvien sosiaalimenojen kirjaaminen valtion liikelaitosten kirjanpidossa -määräyksen kumoaminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.