08.08.2000 Säädk:744/2000, SM-1999-967/Tu-33, Sarja A:65

Inrikesministeriet: Sisäasiainministeriön asetus automaattisista sammutuslaitteistoista

Typ: föreskrift
Dnr: Säädk:744/2000, SM-1999-967/Tu-33, Sarja A:65
Datum: 08.08.2000
Ikraftträdelsedatum: 01.09.2000
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Oy Edita Ab
Adress: PL 800
Postnummer och postanstalt: 00043 EDITA
Telefon: 09-566 0266

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.