Myndigheternas föreskriftssamlingar : Justitieministeriet

Träffar 90 st.

Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-90

17.12.2007 8/042/2006
Inskrivning av mål och ärenden i tingsrättens ärendebehandlingssystem (Tuomas-systemet)
27.03.2006 6/33/2006 OM
ANVISNING OM RÄTTEGÅNGSKOSTNADER - Betalning med statsmedel av privata rättegångsbiträdens räkningar, bevisningskostnader, o. a. av domstolarna fastställda arvoden
14.10.2005 9/39/2005 OM
SAKARI-systemets registeringsanvisningar - Anvisningar för åklagarenheter
14.10.2005 9/39/2005 OM
SAKARI-systemets registreringsanvisningar - Anvisningar för tingsrätter
18.03.2003 3007/36/2001 OM
Utmätning av jordbruksstöd
26.09.2002 7/126/2002 OM
Määräys yhteistoiminnasta syyttäjän tehtävissä
03.04.2002 OM 20/123/2002
Betalning av kostnader för nämndemän
14.12.2001 3927/33/2001 OM
Grunderna för bestämmande av arvode för intressebevakare
27.11.2001 852/36/2001 OM
Ulosoton arkistotoimen toimintaohje
01.02.2001 316/36/00 OM
Etsintäkuulutusten ja saamiskuulutusten ennakkoperuuttaminen ja -oikaiseminen
22.12.2000 2802/31/2000 OM
Antalet nämndemän i tingsrätterna
13.12.2000 10/011/2000
Vankeinhoitolaitoksen ja poliisin yhteistyö
10.11.2000 3554/31/00 OM
Köpvittnets journal och meddelande om fastighetsöverlåtelse
05.05.2000 1517/09/2000
Valtion matkustussäännön ja valtion matkakustannusten alentamissopimusten noudattaminen oikeusministeriön hallinnonalalla
17.03.2000 5/011/2000
Vankeinhoidon perustutkinto
06.03.2000 3/011/2000
Vankeinhoitolaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelu
01.02.2000 331/36/2000 OM
Ulosottopiirien arkistonmuodostus- ja seulontasuunnitelma
26.01.2000 3578/31/99 OM
Högsta domstolens och hovrättens meddelanden till förmyndarregistret och domstolarnas meddelanden till befolkningsdatasystemet enligt 1 § 2 mom. i förordningen om meddelanden till befolkningsdatasystemet
21.12.1999 3578/31/99
Tingsrättens meddelanden till förmyndarregistret
30.11.1999 3980/36/99 OM
Ulosoton maksuliike ja kirjanpito
Sökresultat

1-20 21-40 41-60 61-80 81-90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.