Justitieministeriets elektroniska samling av uppdateringsbara handböcker kompletteras med en handbok för lagberedare

Justitieministeriets samling av uppdateringsbara handböcker i Finlex har kompletterats med en handbok för lagberedare (Lainkirjoittajan opas, finns tillgänglig endast på finska).

Tidigare motsvarande publikationer i Finlex är Processhandboken för lagberedning (finns på finska och svenska) och Lagberedarens EU-handbok (Lainlaatijan EU-opas, tillgänglig endast på finska).

Den nya handboken är avsedd som ett hjälpmedel för lagberedarna vid statsrådet när de utarbetar lag- och förordningstexter. I handboken beskrivs den betydelse som grundlagen och den allmänna lagstiftningen i övrigt har för den lagstiftning som bereds. Dessutom innehåller handboken anvisningar om hur en författning ska utformas så att den blir lagtekniskt klar och tydlig. Handboken publicerades i tryckt form och på justitieministeriets webbplats i PDF-format i september 2013.

Justitieministeriet publicerar inte längre handböcker som gäller lagberedning i tryckt form, utan handböckerna publiceras och uppdateras endast på webben. Uppdateringstidpunkten syns på första sidan av respektive webbhandbok. Justitieministeriet tar gärna emot förslag som gäller handböckerna, e-post parempisaantely(at)om.fi.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.