Vanliga frågor

F: Vad innehåller databasen?

S: Databasen innehåller både finsk- och svenskspråkiga versioner av sådana inkomstskatteavtal som Finland ingått och som till omfattningen motsvarar OECD:s modellskatteavtal. Om avtalet har ingåtts på engelska, innehåller databasen också den språkversionen. Databasen innehåller inga andra statsfördrag som gäller beskattning, såsom t.ex. avtal om arvs- och gåvobeskattning eller avtal om informationsutbyte.

F: Vad avses med uppdaterade texter?

S: Skatteavtalet ändras genom att man ingår ett protokoll som ändrar det, dvs. ett s.k. ändringsprotokoll. I de uppdaterade texterna har de ändringar som ingår i dessa ändringsprotokoll införts i det ursprungliga skatteavtalet. Om skatteavtalet inte har ändrats sedan det ingicks, är den ursprungliga texten fortfarande uppdaterad.

F: Vad avses med syntetiserade texter?

S: I Finland har man satt i kraft en multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster (konventionen). Konventionen ändrar inte skatteavtalet på samma sätt som ett ändringsprotokoll, utan konventionen tillämpas parallellt med skatteavtalet. De syntetiserade texterna är texter där de bestämmelser i konventionen som ska tillämpas vid sidan av skatteavtalet i fråga och det uppdaterade skatteavtalet har samlats i en framställning. Bestämmelserna i konventionen finns i textlådor.

F: Varför finns det en syntetiserad text om en del och en uppdaterad text om en annan del?

S: Konventionen tillämpas inte parallellt med alla skatteavtal. Detta kan bero på flera orsaker, t.ex. att alla skatteavtalsparter inte är parter i konventionen. En syntetiserad text förs således in i databasen endast i fråga om de avtal som tillämpas parallellt med konventionen. För övriga avtals del lagras det en uppdaterad text i databasen.

F: Vad avses med protokollen?

S: I slutet av vissa skatteavtal har det i samband med undertecknandet av avtalet tagits in ett protokoll vars bestämmelser utgör en väsentlig del av avtalet. Bestämmelserna i protokollet kan gälla hela avtalet eller hänföra sig till en viss artikel i avtalet. I databasen finns dessa protokoll på egen plats i slutet av avtalet.

Skatteavtalet ändras genom att man ingår ett protokoll som ändrar det, dvs. ett s.k. ändringsprotokoll. I databasen har ändringarna enligt dessa ändringsprotokoll gjorts i det ursprungliga skatteavtalet enligt samma principer som den uppdaterade lagstiftningen har utarbetats.

F: Är de versioner som finns i databasen (dvs. aktuella och syntetiserade texter) giltiga?

S: Nej. De avtal, ändringsprotokoll och konventioner som publicerats i fördragsserien är giltiga. Det giltiga språket eller de giltiga språken ska anges i varje avtal.

F: När ska de texter som saknas läggas till?

S: Målet är att de texter som saknas läggs till under 2020.

F: I denna databas finns ingen syntetiserad eller uppdaterad text om skatteavtalet. Var har texterna publicerats?

S: Avtal, protokoll om ändring av avtal och konventioner publiceras i författningssamlingens fördragsserie.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.