Elektronisk fördragsserie: 2019

Sopimussarjat numeroittain

91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

91/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente, 27.12.2019
90/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (EU SOFA), 23.12.2019
89/2019 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande, 23.12.2019
88/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn, 19.12.2019
87/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i artikel 4 och 7 i avtalet om upprättande av Internationella jordbruksutvecklingsfonden, 16.12.2019
86/2019 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ändringar i kapitel II-1, II-2, III och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt ändringar i vissa koder som anknyter till konventionen, 11.12.2019
85/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i kapitel II-1 och IV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, i vissa koder som anknyter till den konventionen samt i 2008 års IS-kod som anknyter både till den konventionen och till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention, 27.11.2019
84/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Republiken Lettland av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 26.11.2019
83/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i Kanada av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, 26.11.2019
82/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, 25.11.2019
81/2019 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort, 25.11.2019
80/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 11.11.2019
79/2019 Suomeksi På svenska
Lag om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 11.11.2019
78/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förording Om befrielse från krav på visum för innehavare av algeriska diplomatpass, 5.11.2019
77/2019 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen mellan Finlands regering och Polens regering om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål, 24.10.2019
76/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 21.10.2019
75/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen, 11.10.2019
74/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 11.10.2019
73/2019 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om avbrytande av tillämpningen av avtalen med vissa jurisdiktioner om beskattning av inkomster från sparande, 8.10.2019
72/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor, 8.10.2019
Sopimussarjat numeroittain

91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.