Elektronisk fördragsserie: 2018

Sopimussarjat numeroittain

81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

81/2018 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor, 20.12.2018
80/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, 19.12.2018
79/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt, 17.12.2018
78/2018 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt, 17.12.2018
77/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen, 13.12.2018
76/2018 Suomeksi På svenska
Lag om det avtal om Finlands deltagande i en utbildningsinsats i Irak under ledning av Nordatlantiska fördragsorganisationen som upprättats genom skriftväxling mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen, 13.12.2018
75/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i bilagorna till konventionen om kontroll och märkning av ädelmetallarbeten, 3.12.2018
74/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i IMSBC-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 3.12.2018
73/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss, 28.11.2018
72/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss, 28.11.2018
71/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, 15.11.2018
70/2018 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring, 15.11.2018
69/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor, 14.11.2018
68/2018 Suomeksi På svenska
Lag om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor, 14.11.2018
67/2018 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndigheten via Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE) -mekanismen, 2.11.2018
66/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening från fartyg, 17.10.2018
65/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 17.10.2018
64/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 4.10.2018
63/2018 Suomeksi På svenska
Lag om överenskommelsen med Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 4.10.2018
62/2018 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Moçambique om Finlands stöd till programmet för undervisningssektorn, 28.8.2018
Sopimussarjat numeroittain

81 - 62 61 - 42 41 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.