Elektronisk fördragsserie: 2017

Sopimussarjat numeroittain

105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

105/2017 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av bestämmelser som utfärdats med stöd av ändringarna i bihang F (APTU) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 28.12.2017
104/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor, 22.12.2017
103/2017 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Republiken Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen, 22.12.2017
102/2017 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till utvecklingsprogrammet för Tanzanias skogsbruks- och värdekedjor, 21.12.2017
101/2017 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias innovationssystem, 21.12.2017
100/2017 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling, 19.12.2017
99/2017 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sri Lanka om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument , 7.12.2017
98/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om en ändring av bilaga I till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR) , 4.12.2017
97/2017 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet (ESP-koden) som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 23.11.2017
96/2017 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen med Zambia om Finlands stöd till utveckling av skogssektorn i Zambia , 23.11.2017
95/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om befrielse från krav på visum för innehavare av indiska diplomatpass, 22.11.2017
94/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, 14.11.2017
93/2017 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, 14.11.2017
92/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i IMDG-koden som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 9.11.2017
91/2017 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1965 års konvention om underlättande av internationell sjöfart, 7.11.2017
90/2017 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilagor I, II, III, IV, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 7.11.2017
89/2017 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon, 3.11.2017
88/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material, 3.11.2017
87/2017 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen, 3.11.2017
86/2017 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 2.11.2017
Sopimussarjat numeroittain

105 - 86 85 - 66 65 - 46 45 - 26 25 - 6 5 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.