Elektronisk fördragsserie: 2015

Sopimussarjat numeroittain

93 - 74 73 - 54 53 - 34 33 - 14 13 - 1

93/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till konventionen mot dopning, 31.12.2015
92/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till den internationella konventionen mot dopning, 31.12.2015
91/2015 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till den internationella konventionen mot dopning, 31.12.2015
90/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Ryska federationen om samarbete och växel-verkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen , 31.12.2015
89/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ryska federationens regering om samarbete och växelverkan i fråga om isbrytarassistans på Östersjön, 31.12.2015
88/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen, 31.12.2015
87/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden, 31.12.2015
86/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om en korrigering i den finska översättningen av konventionen om miljökonsekvens-beskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang , 28.12.2015
85/2015 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till ikraftträdande i landskapet av förordningen om ikraftträdande av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, 23.12.2015
84/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen, 18.12.2015
83/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, 18.12.2015
82/2015 Suomeksi På svenska
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget, 18.12.2015
81/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Tanzanias regering om finländskt stöd till utveckling av informationssamhälle sektorn i Tanzania, 17.12.2015
80/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 2.12.2015
79/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, 2.12.2015
78/2015 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang G (ATMF) samt av de tekniska föreskrifterna om buller från rullande materiel (UTP Noise) och av ändringarna i bihangen G och J−M i de tekniska föreskrifterna om godsvagnar (UTP WAG 2015) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 1.12.2015
77/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 26.11.2015
76/2015 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse, 26.11.2015
75/2015 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av 1997 års akt om ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga , 23.11.2015
74/2015 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden, 11.11.2015
Sopimussarjat numeroittain

93 - 74 73 - 54 53 - 34 33 - 14 13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.