Elektronisk fördragsserie: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

16/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 18.2.2014
15/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om Ålands lagtings bifall till att förordningen om bringande i kraft av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter träder i kraft i landskapet, 17.2.2014
14/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av normen 2 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar, 3.2.2014
13/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, 3.2.2014
12/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 3.2.2014
11/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen , 31.1.2014
10/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen, 31.1.2014
9/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om tillämpning av protokollet om kulturellt samarbete som bifogats frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, 30.1.2014
8/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av föreskrifterna om godsvagnar och de tekniska föreskrifterna om gemensamma säkerhetsmetoder för riskbedömning samt föreskrifterna om krav och förfaranden vid undantag från de tekniska föreskrifterna om strukturella och funktionella delsystem enligt bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 27.1.2014
7/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet om Finlands deltagande i Världsbankens kolfond (Prototype Carbon Fund) samt av kolfondens stiftelseurkund och dess ändringar, 22.1.2014
6/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Myanmar om omstrukturering av Myanmars skulder, 21.1.2014
5/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, och om tillämpning av protokollet, 21.1.2014
4/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, och om tillämpning av protokollet, 21.1.2014
3/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 13.1.2014
2/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden, 13.1.2014
1/2014 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning, 8.1.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.