Elektronisk fördragsserie: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

36/2014 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om de förbehåll och förklaringar som avgetts i anslutning till godkännandet av det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, 28.4.2014
35/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet och om tillämpning av tilläggsprotokollet, 28.4.2014
34/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och om tillämpning av tilläggsprotokollet, 28.4.2014
33/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av vapenhandelsfördraget, 14.4.2014
32/2014 Suomeksi På svenska
Lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i vapenhandelsfördraget, 14.4.2014
31/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om ändring av överenskommelsen om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 7.4.2014
30/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringsinstrumentet till konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO), 2.4.2014
29/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Förenande Arabemiraten om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 1.4.2014
28/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om luftfart, 1.4.2014
27/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken, 26.3.2014
26/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, 26.3.2014
25/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Konungariket Sverige om skötseln av riksgränsen mellan de båda länderna, 19.3.2014
24/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina, 18.3.2014
23/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Lettlands anslutning, 12.3.2014
22/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Ukraina, 10.3.2014
21/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Zambia om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 5.3.2014
20/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Zambia om främjande av och skydd för investeringar, 5.3.2014
19/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Hongkong om främjande och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 5.3.2014
18/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Hongkong om främjande och skydd av investeringar, 5.3.2014
17/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, 18.2.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.