Elektronisk fördragsserie: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

56/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, 30.5.2014
55/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den nordiska konventionen om social trygghet och om i kraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 27.5.2014
54/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den nordiska konventionen om social trygghet, 27.5.2014
53/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om arrangemanget med FN:s ombudsperson för sanktioner om arrangemanget kring utlämnande av information, 20.5.2014
52/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 19.5.2014
51/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de multilaterala avtalen M 261, M 269 och M 273 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 19.5.2014
50/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt vattenförvaltningsområde, 13.5.2014
49/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, 9.5.2014
48/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, 9.5.2014
47/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden, 9.5.2014
46/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden, 9.5.2014
45/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 9.5.2014
44/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget, 9.5.2014
43/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 9.5.2014
42/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden, 9.5.2014
41/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, 28.4.2014
40/2014 Suomeksi På svenska
Lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, 28.4.2014
39/2014 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om ändring av den förklaring som gäller artikel 9 i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, 28.4.2014
38/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och tillämpning av konventionen, 28.4.2014
37/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen angående bringande i kraft och tillämpning av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och ikraftträdandet av lagen angående godkännande av konventionens vissa bestämmelser samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall, 28.4.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.