Elektronisk fördragsserie: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

76/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland, 28.8.2014
75/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av en internationell antikorruptionsakademi som en internationell organisation och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 25.8.2014
74/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av en internationell antikorruptionsakademi som en internationell organisation, 25.8.2014
73/2014 Suomeksi På svenska
Statrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om icke-sjöfartsanvändning av internationella vattendrag, 15.8.2014
72/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 21.7.2014
71/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område, 21.7.2014
70/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Azerbajdzjan om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 16.7.2014
69/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Azerbajdzjan om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor och om tillämpning av överenskommelsen, 16.7.2014
68/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 692/2014 om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol, 27.6.2014
67/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indien om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 26.6.2014
66/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Indien om social trygghet, 26.6.2014
65/2014 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i fråga om tolkning av den i artikel I ingående artikel 27 i protokollet om ändring avtalet med Belgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet, 19.6.2014
64/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av partnerskapsavtalet med Islamiska republiken Afghanistan, 19.6.2014
63/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen, 18.6.2014
62/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och det därtill hörande protokollet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden, 18.6.2014
61/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Niue om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 3.6.2014
60/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Niue om upplysningar i fråga om skatteärenden, 3.6.2014
59/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet med Amerikas förenta stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete, 30.5.2014
58/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet med Amerikas förenta stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete, 30.5.2014
57/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 30.5.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.