Elektronisk fördragsserie: 2014

Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

96/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland, 4.11.2014
95/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman, 3.11.2014
94/2014 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman, 3.11.2014
93/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om tillämpning av protokollet, 3.11.2014
92/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och om tillämpning av protokollet, 3.11.2014
91/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Nepals regering om landsbygdens vattenförsörjningsprojekt, 29.10.2014
90/2014 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Demokratiska folkrepubliken Laos regering om förstärkning av miljöförvaltningen i Laos, 29.10.2014
89/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Schweiz om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen, 28.10.2014
88/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Schweiz om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 28.10.2014
87/2014 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, 22.10.2014
86/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft i ändringar i 1994 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i 2000 års internationella säkerhetskod för höghastighetsfartyg som anknyter till konventionen och ISM-koden som anknyter till konventionen, 13.10.2014
85/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1, II-2, och III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt av ändringar i tillägget i den bilagan, ändringar i FSS-koden som anknyter till konventionen, ändringar i 1978 års protokoll till konventionen, ändringar i 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i 1988 års protokoll som anknyter till 1966 års internationella lastlinjekonvention, 10.10.2014
84/2014 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagan till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 1.10.2014
83/2014 Suomeksi På svenska
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktis-fördraget, 12.9.2014
82/2014 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets meddelande om ett samförståndsavtal om värdlandsstöd som ingåtts med Nato, 10.9.2014
81/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 8.9.2014
80/2014 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Palestina om status för Palestinas beskickning i Helsingfors, 8.9.2014
79/2014 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till den internationella konventionen mot dopning, 2.9.2014
78/2014 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringen av bilagan till konventionen mot dopning, 2.9.2014
77/2014 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 28.8.2014
Sopimussarjat numeroittain

116 - 97 96 - 77 76 - 57 56 - 37 36 - 17 16 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.