Elektronisk fördragsserie: 2013

Sopimussarjat numeroittain

98 - 79 78 - 59 58 - 39 38 - 19 18 - 1

98/2013 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning, 23.12.2013
97/2013 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning, 23.12.2013
96/2013 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller, 20.12.2013
95/2013 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga I till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon, 20.12.2013
94/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning, 18.12.2013
93/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1, III, V, VI, VII och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i 2000 års HSC-kod som anknyter till konventionen, ändringar i FSS-koden som anknyter till konventionen och i 1988 års protokoll som anknyter till 1966 års internationella lastlinjekonvention samt av 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet som anknyter till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 17.12.2013
92/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga III till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 17.12.2013
91/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 17.12.2013
90/2013 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom, 2.12.2013
89/2013 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till program om privat skogsekonomi, 2.12.2013
88/2013 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Institutet för ledarskap och hållbar utveckling i Afrika, 2.12.2013
87/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av hållbart skogsbruk, 29.11.2013
86/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn, 29.11.2013
85/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), 29.11.2013
84/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i IBC-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt ändringar i tillägget till BCH-koden till nämnda konvention och nämnda protokoll, 25.11.2013
83/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen i konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan, 18.11.2013
82/2013 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om korrigering av ett tekniskt fel i avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt, 13.11.2013
81/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 13.11.2013
80/2013 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Samoa om upplysningar i fråga om skatteärenden, 13.11.2013
79/2013 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Dominica om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 13.11.2013
Sopimussarjat numeroittain

98 - 79 78 - 59 58 - 39 38 - 19 18 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.