Elektronisk fördragsserie: 2012

Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

19/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 3.5.2012
18/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen, 23.2.2012
17/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen, 23.2.2012
16/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen, 23.2.2012
15/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 11 kap. i strafflagen, 23.2.2012
14/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 kap. i strafflagen, 23.2.2012
13/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen, 23.2.2012
12/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen, 23.2.2012
11/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 22.2.2012
10/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden, 22.2.2012
9/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 13.2.2012
8/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget, 2.2.2012
7/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget, 2.2.2012
6/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet och tilläggsprotokollet med Österrike om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, 26.1.2012
5/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 20.1.2012
4/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål, 20.1.2012
3/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 19.1.2012
2/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden, 19.1.2012
1/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om tillämpning av vissa överenskommelser mellan Finland och Jugoslavien i relationerna mellan Finland och Kosovo, 9.1.2012
Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.