Elektronisk fördragsserie: 2012

Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

39/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om adoption av barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ikraftträdande av 86 § 2 mom. 2 punkten och 94 § i adoptionslagen, 29.6.2012
38/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn, 29.6.2012
37/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 28.6.2012
36/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar, 28.6.2012
35/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 20.6.2012
34/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information, 20.6.2012
33/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II–1, II–2 och V samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i tillägget i bilagan till 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i den kod för brandsäkerhetssystem som anknyter till konventionen samt sättande i kraft av den reviderade kod av år 2010 för tillämpning av brandprovningsmetoder som anknyter till konventionen, 11.6.2012
32/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II-1, II-2, III, IV, V, VII och XII samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 11.6.2012
31/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om återtagande av en förklaring till konventionen angående avtal om internationella köp av varor och om avgivande av en ny förklaring, 1.6.2012
30/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen, 1.6.2012
29/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen, 24.5.2012
28/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt och om tillämpning av överenskommelsen, 24.5.2012
27/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar, 23.5.2012
26/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare, 23.5.2012
25/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare, 23.5.2012
24/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar, 23.5.2012
23/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 15.5.2012
22/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer, 15.5.2012
21/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 8.5.2012
20/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om provisorisk tillämpning mellan Finland och Danmark av det generella säkerhetssyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, 4.5.2012
Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.