Elektronisk fördragsserie: 2012

Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

59/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden, 16.7.2012
58/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 16.7.2012
57/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden, 16.7.2012
56/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen, 12.7.2012
55/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 10.7.2012
54/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden, 10.7.2012
53/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 10.7.2012
52/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden, 10.7.2012
51/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 10.7.2012
50/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden, 10.7.2012
49/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen, 10.7.2012
48/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i det därtill hörande protokollet, 10.7.2012
47/2012 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om Finlands utträdande ur Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC), 6.7.2012
46/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om en förklaring som Finland har avgett i samband med godkännandet av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, 5.7.2012
45/2012 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om näringsförbud, 5.7.2012
44/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen, 5.7.2012
43/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europarådets konvention om bekämpande av människohandel, 5.7.2012
42/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för utveckling av markadministrationen, 3.7.2012
41/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, 29.6.2012
40/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi, 29.6.2012
Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.