Elektronisk fördragsserie: 2012

Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

79/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen, 5.10.2012
78/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen, 5.10.2012
77/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, 5.10.2012
76/2012 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande, 4.10.2012
75/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen, 4.10.2012
74/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen, 4.10.2012
73/2012 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon, 28.9.2012
72/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, 19.9.2012
71/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder), 19.9.2012
70/2012 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete, 7.9.2012
69/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 4.9.2012
68/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap, 4.9.2012
67/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Filippinerna om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 28.8.2012
66/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Filippinerna om luftfart, 28.8.2012
65/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet, 13.8.2012
64/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL), 13.8.2012
63/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen, 25.7.2012
62/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Amerikas förenta stater om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet, 25.7.2012
61/2012 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen, 23.7.2012
60/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 16.7.2012
Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.