Elektronisk fördragsserie: 2012

Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

99/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande, 31.12.2012
98/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 21.12.2012
97/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999, 21.12.2012
96/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 21.12.2012
95/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom, 20.12.2012
94/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, 20.12.2012
93/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge, 20.12.2012
92/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen, 18.12.2012
91/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, 18.12.2012
90/2012 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av den Internationella teleunionens radioreglemente, 11.12.2012
89/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av vissa förordningar om fartygssäkerhet, 11.12.2012
88/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlet III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i LSA-koden till samma konvention, 10.12.2012
87/2012 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningar om skeppsmätning, 10.12.2012
86/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity 2012-2014, 5.12.2012
85/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 19.11.2012
84/2012 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden, 19.11.2012
83/2012 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Etiopiens demokratiska förbundsrepublik om utvecklingsprojekt som gällar jordbruksdriven ekonomisk tillväxt i Amhara, 12.11.2012
82/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om trafik över nationsgränserna, 2.11.2012
81/2012 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om delegering av flygtrafikledningstjänster, 2.11.2012
80/2012 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets meddelande om förklaringar som Finland har avgett i fråga om konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, 5.10.2012
Sopimussarjat numeroittain

99 - 80 79 - 60 59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.