Elektronisk fördragsserie: 2011

Sopimussarjat numeroittain

124 - 105 104 - 85 84 - 65 64 - 45 44 - 25 24 - 5 4 - 1

126/2011 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga 6 och del I i bilaga 9 till tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen), 30.12.2011
125/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringarna av koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i kapitel 1.3 i koden, 30.12.2011
124/2011 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av kapitel 1.3 i koden för transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (IMDG-koden) enligt kapitel VII i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 30.12.2011
123/2011 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den internationella konventionen mot dopning, 27.12.2011
122/2011 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till konventionen mot dopning, 27.12.2011
121/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och om tillämpning av avtalet, 27.12.2011
120/2011 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2006 års internationella avtal om tropiskt timmer och om tillämpning av avtalet, 27.12.2011
119/2011 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets meddelande om ändringar i det avtal som ingåtts mellan Republiken Finlands regering och Europeiska investeringsbanken om garanti för lån som Europeiska investeringsbanken har beviljat länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt utomeuropeiska länder och territorier, 22.12.2011
118/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i Internationella teleunionens stadga och konventionen om Internationella teleunionen, 22.12.2011
117/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet, 22.12.2011
116/2011 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om upplysningar i fråga om skatteärenden, 22.12.2011
115/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn, 21.12.2011
114/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos omprojekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling, 21.12.2011
113/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i LSA-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 15.12.2011
112/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i FSS-koden till samma konvention, 15.12.2011
111/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, 15.12.2011
110/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen, 5.12.2011
109/2011 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser, fogat till fördraget om Europeiska Unionen, fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska Atomenergigemenskapen, 5.12.2011
108/2011 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om provisorisk tillämpning av konventionen om konstruktion och drift av en anläggning för forskning om antiprotoner och joner i Europa, 1.12.2011
107/2011 Suomeksi På svenska
Finansministeriets meddelande om ikraftträdandet av bilaga 9 om förenklad gränsövergång inom internationella godstransporter på järnväg till den internationella konventionen om harmonisering av gränskontroller av varor, 30.11.2011
Sopimussarjat numeroittain

124 - 105 104 - 85 84 - 65 64 - 45 44 - 25 24 - 5 4 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.