Elektronisk fördragsserie: 2000

Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 69 kb
71
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det sjätte till-ggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
72
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.12.2000 Storleken av data: 193 kb
69
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL), i den multilaterala överenskommelsen om undervgsavgifter och i det protokoll som sammanför vissa bestämmelser i nämnda konvention
70
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om samarbete för luftfartens säkerhet (EUROCONTROL) och av den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.12.2000 Storleken av data: 39 kb
67
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
68
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.12.2000 Storleken av data: 96 kb
66
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2000 Storleken av data: 7440 kb (Filens storlek)
64
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
65
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av besluten nr. 1/2000 och nr. 2/2000 till avtalet om ekonomisk samverkan, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å den andra
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.11.2000 Storleken av data: 73 kb (Fattas tillsvidare!!!)
62
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1974 års konvention oom säkerheten för människoliv till sjöss
63
Arbetsministeriets meddelande om offentliggörande av Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.11.2000 Storleken av data: 198 kb (Fattas tillsvidare!!!)
59
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ukraina
60
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Moldova
61
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Ryska federationen
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.10.2000 Storleken av data: 91 kb (Fattas tillsvidare!!!)
56
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och det därtill anslutna protokollet samt avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
57
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om provisorisk tillämpning mellan vissa av Europeiska unionens medlemsstater av konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål
58
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö i landskapet Åland
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 20.9.2000 Storleken av data: 67 kb (Fattas tillsvidare!!!)
55
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonsiktet
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 30.8.2000 Storleken av data: 166 kb (Fattas tillsvidare!!!)
53
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
54
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Mexiko om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av viss bestämmelser i överenskommelsen
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 24.8.2000 Storleken av data: 102 kb (Fattas tillsvidare!!!)
52
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av luftartsavtalet med Mongoliet
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.8.2000 Storleken av data: 59 kb (Fattas tillsvidare!!!)
50
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
51
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika dubbelskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 19.7.2000 Storleken av data: 115 kb (Fattas tillsvidare!!!)
49
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar av bilaga I och nya bilagor VIII och IX till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och omhändertagande av riskavfall
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.6.2000 Storleken av data: 115 kb (Fattas tillsvidare!!!)
47
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av arrangemanget mellan den förberedande kommissionen för organisationen för fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och Finlands regering om verksamheten i det internationella övervakningssystemet enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängninar
48
Republikens presidents förordning om ikraftträdande
Band 19 Suomeksi På svenska
Utgiven: 14.6.2000 Storleken av data: 76 kb
44
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
45
Lag om ändring av 34 kap. strafflagen
46
Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
Band 18 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.6.2000 Storleken av data: 111 kb
42
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken Finland och Ukraina om internationell landsvägstrafik
43
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ukraina om internationell landsvägstrafik och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Band 17 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.6.2000 Storleken av data: 3700 kb (Stor fil)
40
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Israel
41
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Israel och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
Band 16 Suomeksi På svenska
Utgiven: 5.6.2000 Storleken av data: 6800 kb (Stor fil)
38
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Europa-Medelhavsavtalet med Marocko
39
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av Europa-Medelhavsavtalet om en associering med Marocko och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
Band 15 Suomeksi På svenska
Utgiven: 31.5.2000 Storleken av data: 143 kb
36
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
37
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Slovenien om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Band 14 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.5.2000 Storleken av data: 235 kb
34
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet
35
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om social trygghet
Sopimussarjat numeroittain

33 - 14 13 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.