Elektronisk fördragsserie: 1999

Band 39 Suomeksi På svenska
Utgiven: 28.12.1999 Storleken av data: 42 kb
113
Förordning om provisorisk tillämpning av avtalet med Ryssland om förnyande med fem år av avtalet mellan Finland och Sovjetunionen om samarbete på området för fredligt utnyttjande av atomenergin
114
Utrikesministeriets meddelande om ändringar som av Unionen för internationellt patentsamarbete antagits till tillämpningsföreskrifter i konventionen om patentsamarbete
Band 38 Suomeksi På svenska
Utgiven: 10.11.1999 Storleken av data: 271 kb
111
Förordning om ikraftträdande av den internationella konventionen om säkra containrar, 1972
112
Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av överenskommelsen med Israel om social trygghet
Band 37 Suomeksi På svenska
Utgiven: 3.11.1999 Storleken av data: 92 kb
108
Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
109
Förordning om ikraftträdande av ändring i tullkonventionen om tillfällig införsel av privata fordon
110
Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden
Band 36 Suomeksi På svenska
Utgiven: 27.10.1999 Storleken av data: 135 kb
105
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
106
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet med Indien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
107
Förordning om ikraftträdande av ramavtalet om samarbete för att förbereda det slutliga mål som utgörs av en associering av politisk och ekonomisk karaktär mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan
Band 35 Suomeksi På svenska
Utgiven: 13.10.1999 Storleken av data: 156 kb
103
Förordning om ikraftträdande av avtalet till skydd för småvalar i Östersjön och Nordsjön.
104
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om skydd av fladdermöss i Europa
Band 34 Suomeksi På svenska
Utgiven: 29.9.1999 Storleken av data: 116 kb
102
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Canada om luftfarten mellan de båda ländernas territorier samt om transitotrafiken genom dem
Band 33 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.9.1999 Storleken av data: 72 kb
99
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget
100
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
101
Förordning om provisorisk tillämpning av 1999 års konvention om livsmedelbistånd, som ingår i 1995 års internationella spannmålsavtal
Band 32 Suomeksi På svenska
Utgiven: 17.9.1999 Storleken av data: 76 kb
97
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden
98
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska utvecklingsfonden och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
Band 31 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.9.1999 Storleken av data: 557 kb
96
Förordning om ikraftträdande av konventionen om tillfällig import
Band 30 Suomeksi På svenska
Utgiven: 8.9.1999 Storleken av data: 306 kb
91
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom
92
Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
93
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och om tillämpningen av konventionen
94
Förordning om ikraftträdande av Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen och om tillämpningen av konventionen
95
Förordning om ikraftträdande av det interregionala ramavtalet om samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Gemensamma marknaden i Sydamerika och dess fördragsparter
Band 29 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.9.1999 Storleken av data: 193 kb
89
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet
90
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Israel om social trygghet, samt lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
Band 28 Suomeksi På svenska
Utgiven: 25.8.1999 Storleken av data: 30 kb
88
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien om överflyttning av vittnen
Band 27 Suomeksi På svenska
Utgiven: 4.8.1999 Storleken av data: 224 kb
86
Förordning om ikraftträdande av en ändring av konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring
87
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Qatar
Band 26 Suomeksi På svenska
Utgiven: 21.7.1999 Storleken av data: 249 kb
81
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken
82
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
83
Förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska investeringsbanken
84
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om samarbete på kulturens, undervisningens och vetenskapens område
85
Förordning om ikraftträdande av protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dessn biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Förd
Band 25 Suomeksi På svenska
Utgiven: 7.7.1999 Storleken av data: 32 kb
80
Utrikesministeriets meddelande om att för Slovakiens del temporärt avbryta tillämpningen av överenskommelsen med Tjeckoslovakien om viseringsfrihet
Band 24 Suomeksi På svenska
Utgiven: 1.7.1999 Storleken av data: 913 kb
74
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Armenien
75
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Azerbajdzjan
76
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Georgien
77
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kazakstan
78
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Kirgizistan
79
Förordning om ikraftträdande av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Uzbekistan
Band 23 Suomeksi På svenska
Utgiven: 23.6.1999 Storleken av data: 196 kb
70
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater
71
Förordning om tillämpning av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater innan konventionen trätt i kraft internationellt
72
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater
73
Förordning om tillämpning av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ett förenklat förfarande för utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater innan konventionen trätt i kraft
Band 22 Suomeksi På svenska
Utgiven: 22.6.1999 Storleken av data: 39 kb
67
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
68
Förordning om ikraftträdande av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om s
69
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
Band 21 Suomeksi På svenska
Utgiven: 18.6.1999 Storleken av data: 601 kb
65
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter
66
Förordning om ikraftträdande av europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i &o
Band 20 Suomeksi På svenska
Utgiven: 15.6.1999 Storleken av data: 138 kb
64
Förordning om ikraftträdande av justeringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.