Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

10.3.2023/745 HFD:2023:23

Förskottsuppbörd — Rätt att på grundval av arbetsförhållande teckna bolagets aktier — Gängse värde — Naken in naken ut — Substansvärde — Bolag som erbjuder sakkunnigtjänster — Bolagets natur — Delägare som erbjuder sakkunnigtjänster

A Ab verkade som ekonomisk rådgivare för sina kunder och specialiserade sig främst på fastighetsmarknaden, utöver vilket bolaget verkade som förmedlare av verksamhetsutrymmen och värderare på flera orter i Finland. Bolaget ämnade erbjuda vissa av dess nyckelpersoners holdingbolag möjligheten att teckna aktier. Nyckelpersonerna i fråga erbjöd sakkunnigtjänster. Som aktiens teckningspris ämnade man använda substansvärdet vilket var lägre än aktiens avkastningsvärde. A Ab:s enda delägare före aktieteckningarna var dess moderbolag B AB som också efter att det planerade arrangemanget var genomfört fortsatte som en betydande delägare i bolaget.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab:s akties gängse värde inte kunde bestämmas endast utgående från bolagets substansvärde, när man beaktade B AB:s betydande ägarandel i A Ab och det att bolagets delägare inte endast skulle bestå av nyckelpersoner som erbjuder sakkunnigtjänster eller deras holdingbolag. Ärendet skulle inte avgöras annorlunda endast på den grunden att enligt delägaravtalets villkor nyckelpersonernas holdingbolag när de säljer bolagets aktier inte kan få ett högre pris för dem än substansvärdet. Omröstning 4 — 1.

Högsta förvaltningsdomstolens ansåg också att det gängse värdet för A Ab:s aktie skulle bestämmas utgående från medeltalet av bolagets substans- och avkastningsvärden. Omröstning 3 — 1 — 1.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande som varit i kraft till slutet av året 2021.

Inkomstskattelagen 66 § 1 mom.

Lagen om förskottsuppbörd 13 § 1 mom.

Jämför HFD 2016:18

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Jarkko Kyllönen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.