1.4.2021/H1083 HFD:2021:38

Handlingsoffentlighet - Tjänstemannarättsligt beslut - Beslut som gäller avstängning från tjänsteutövning - Brottsmisstanke - Tillämpning av sekretessbestämmelsen - Förundersökning

I bedömningen av offentlighet och sekretess av de uppgifter som ingick i ett av polisinrättningen på basen av brottsmisstanke fattat beslut om avstängning från tjänsteutövningen var 24 § 1 mom. 3 punkten i offentlighetslagen inte tillämplig. Bestämmelsen gäller anmälan om brott till polisen eller någon annan förundersökningsmyndighet, en åklagare eller en kontroll- och tillsynsmyndighet, handlingar som har mottagits eller uppgjorts för förundersökning och åtalsprövning samt stämningsansökan, stämning och svaromål på en stämning i brottmål.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 3 punkten

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen, Robert Utter och Veronica Storträsk. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.