12.10.2020/3959 HFD:2020:104

Inkomstbeskattning - Skattepliktig inkomst - Inkomstbegreppet - Förvärvsinkomst - Upphörande av samboförhållande - Gottgörelse enligt sambolagen - Hemarbete

A och B var sambor och makar enligt 7 § i inkomstskattelagen. A hade under samboförhållandet varit i förvärvsarbete endast delvis för att hen hade skött makarnas gemensamma hem och barn medan B hade arbetat i sitt företag på heltid. A och B stod i beråd att separera och B skulle i detta sammanhang åt A betala gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll för A:s insatser för det gemensamma hushållet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en familjemedlems insatser för det gemensamma hushållet inte skedde i arbetsförhållande och inte annars heller sker i inkomstsyfte. Det hemarbete som ligger som grund för gottgörelsen är till sin natur en familjeintern fördelning mellan skötseln av familjen och förvärvsarbete utanför hemmet. Den enskilda gottgörelse som enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll utbetalas för insatser för det gemensamma hemmet hör inte till inkomstskattelagens inkomstbegrepp. Ingen skattepliktig inkomst inflyter från en sådan gottgörelse.

Skatteförvaltningens förhandsavgörande för skatteåret 2018.

Omröstning 4 - 1.

Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll 8 §

Inkomstskattealgen 7 § 1 och 3 mom., 29 § 1 mom., 51 § och 91 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Tero Leskinen. Föredragande Heidi Jääskeläinen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.