28.9.2020/3797 HFD:2020:102

Utlänningsärende - Besvärstillstånd - Grunder för beviljande av besvärstillstånd - Annat särskilt vägande skäl - Ny utredning

Migrationsverket hade avslagit ändringssökandens ansökan om uppehållstillstånd eftersom samtliga villkor för beviljande av uppehållstillstånd inte ansågs uppfyllda. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären.

Ändringssökanden hade i sin ansökan om besvärstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen ansett att det förelåg ett annat särskilt vägande skäl för beviljande av besvärstillstånd eftersom hen på grund av ny utredning uppfyller samtliga villkor för beviljande av uppehållstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att framläggande av ny utredning först i högsta förvaltningsdomstolen inte var ett sådant i 196 § 4 mom. utlänningslagen avsett särskilt vägande skäl på vilket besvärstillstånd borde beviljas. Ansökan om besvärstillstånd avslogs.

Utlänningslagen 196 § 4 mom.

Regeringens proposition 32/2016 rd

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Anne Nenonen och Joni Heliskoski. Föredragande Paul Karlsson.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.