28.9.2020/3791 HFD:2020:101

Extraordinärt ändringssökande - Återställande av försutten fatalietid - Begränsning av allmänna fiskerättigheter - Fiskeguide - Part - Hörande av part - Delgivning - Besvärsrätt - Synnerligen vägande skäl

Närings, trafik- och miljöcentralen hade på stadens ansökan för viss tid förbjudit rätten att använda den allmänna fiskerätten på ett åområde som flöt genom staden och utmynnade utanför den.

Området var ett viktigt fiskeområde. Området hade särskild betydelse för de fiskeguider som med stöd av tillstånd enligt fiskelagen som företagare inom fisketurismen för sina kunder ordnade fisketurismevenemang som sträckte sig till åområdet. Det utfärdade fiskeförbudet påverkade direkt deras rätt, skyldighet eller fördel. Eftersom de inte hade hörts om stadens ansökan och NTM-centralens beslut att utfärda fiskeförbud inte delgivits dem, hade de inte på grund av synnerligen vägande skäl inom utsatt tid kunnat anföra besvär över beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen återställde sökandena den försuttna fatalietiden för att anföra besvär över NTM-centralens beslut.

Förvaltningsprocesslagen (586/1996) 6 §, 61 § och 62 §

Lagen om fiske 124 § 1 mom. (379/2015)

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 126 § 1 mom.

Förvaltningslagen 11 §, 34 § 1 mom. och 54 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Jaakko Autio, Monica Gullans, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Petri Leinonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.