18.6.2019/2897 HFD:2019:79

Beskattning av personlig inkomst - Överlåtelsevinst - Egendomsbegreppet - Kapitaliseringsavtal

A hade investerat i ett i 18 § i lagen om försäkringsklasser avsett kapitaliseringsavtal som ett livförsäkringsbolag erbjöd. Utvecklingen av kapitaliseringsavtalets besparingar var bunden till marknadsvärdet på utvalda investeringar. En rättighet som grundade sig på kapitaliseringsavtalet var överlåtbar, men ett godkännande av det livförsäkringsbolag som var andra part var en förutsättning för överlåtelsen.

A ämnade överlåta sina på kapitaliseringsavtalet grundade rättigheter till en i förhållande till avtalsparterna tredje part mot ett vederlag som motsvarande gängse värde enligt avtalet. Överlåtelsen skulle betraktas som en i 45 § 1 mom. i inkomstskattelagen avsedd överlåtelse av egendom. Bestämmelserna om överlåtelsevinst och -förlust enligt inkomstskattelagen skulle tillämpas på överlåtelsen.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för skatteåren 2018 och 2019.

Inkomstskattelagen 32 §, 45 § 1 mom., 46 § 1 mom. och 50 § 1 mom.

Lagen om försäkringsavtal 51 § 1 mom.

Lagen om försäkringsklasser 18 §

Se även RP 275/2018 rd, som innehåller förslag till ändring av 35 § i inkomstskattelagen.

Se HFD 2017:195, HFD 2018:170 och HFD 2019:42

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Katja Syväkangas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.