23.12.2016/5542 HFD:2016:215

Registrering av varumärke - Registreringshinder - EU-varumärke - EUIPO:s beslut om partiellt upphävande av EU-varumärken

Ett bolag hade 17.12.2009 lämnat in en ansökan om registrering av varumärket SAVOX. Patent- och registerstyrelsen hade avslagit ansökan i fråga om varor i klass 9, men i övrigt bifallit den. Som hinder för registreringen av varumärket i fråga om varorna i klass 9 anfördes bland annat att det märke som ansökan gällde riskerade förväxlas med två EU-varumärken.

Högsta förvaltningsdomstolen hade 11.12.2014 genom ett interimsbeslut med liggarnumret 3919 beslutat skjuta upp handläggningen av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen därför att en process i syfte att upphäva de ovan avsedda EU-varumärkena hade väckts vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (Office for harmonization in the Internal Market, OHIM. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), som trätt i stället för OHIM, upphävde med sina beslut 8.6.2016 och 8.7.2016, som sedermera vunnit laga kraft, EU-varumärkena i fråga om varor i klass 9 med undantag för "Elektroniska styrdon för servomotorer"

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Patent- och registerstyrelsens och Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnds beslut och återvisade ärendet till Patent- och registerstyrelsen för registrering av varumärket SAVOX också för varor i klass 9 i den omfattning som Patent- och registerstyrelsen närmare ska precisera i sitt beslut.

Varumärkeslagen (10.1.1964/7) 19 § 2 mom. (21.2.2000/56) och 20 § 1 mom. (22.12.1995/1715)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.