22.12.2016/5454 HFD:2016:212

Renskötsellagen - Godkännande av renmärke - Renbeteslag - Renbeteslagets framställning - Renbeteslagsföreningens behörighet

Enligt 23 § 1 mom. i renskötsellagen godkänner Renbeteslagsföreningen på förslag av renbeteslagets styrelse ett renmärke för en renägare. Enligt 17 § i renskötselförordningen ska renbeteslagets styrelse göra en framställning om godkännande av renmärket hos Renbeteslagsföreningen. Dessa bestämmelser skulle tolkas så att renbeteslagets styrelse var skyldig att efter att ha fått märkesdistriktets och renvärdens utlåtande göra en framställning till Renbeteslagsföreningen om en ansökan som gjorts om renmärke. I sin framställning kan renbeteslagets styrelse antingen förorda ansökan eller föreslå att den ska avslås. Den omständigheten att renbeteslagets styrelse inte hade gjort någon framställning i det ärende som det nu var fråga om, hindrade inte Renbeteslagsföreningen att godkänna renmärket för renägaren. Renbeteslagets besvär över Renbeteslagsföreningens beslut avslogs.

Renskötsellagen 23 § 1 mom. samt 44 och 45 §

Renskötselförordningen 14 , 17 o

ch 18 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.