20.12.2016/5419 HFD:2016:204

Utlänningsärende - Familjeåterförening - Anknytningsperson som beviljats asyl - Minderårigt barn - Familjemedlem

A hade i samband med att hon flydde från Mogadishu till Etiopien i juni 2008 lämnat sitt under 2-åriga barn B i sin mammas vård. A hade i oktober 2009 med felaktiga personuppgifter beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband och hon hade anlänt till Finland i december 2009. I februari 2010 hade A ansökt om asyl och berättat att hon tidigare uppgett fel personuppgifter. A beviljades i november 2011 asyl och flyktingstatus på grund av personlig förföljelse. Samma månad ansökte hon om uppehållstillstånd för B på grund av familjeband.

Frågan gällde huruvida B kunde anses vara A:s familjemedlem i enlighet med 37 § 1 mom. i utlänningslagen och därmed beviljas uppehållstillstånd enligt 114 § 1 mom. (323/2009) i utlänningslagen, då A fungerade som anknytningsperson.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A:s, som beviljats asyl i Finland, och hennes barn B:s separation hade varit påtvingad. Vid bedömningen av orsakerna till att det gemensamma familjelivet hade upphört hade det faktum att A ursprungligen kommit till Finland med felaktiga personuppgifter ingen större betydelse. En mamma som tvingats fly på grund av förföljelse kunde inte anses ha avstått från vårdnaden av sitt under 2-åriga barn endast på den grund att hon lämnat barnet i sin egen mammas vård i hemlandet. A hade dessutom ansökt om uppehållstillstånd för barnet tre veckor efter att hon beviljats asyl, det vill säga utan dröjsmål. A hade genom sitt handlande efter sin ankomst till Finland visat att hon inte hade haft för avsikt att bestående avstå från vårdanden om sitt barn. A hade även hållit kontakt med sina anhöriga i Somalia och bistått dem ekonomiskt. Med beaktande av B:s ålder vid tidpunkten för mammans flykt kunde ingen större vikt läggas vid barnets uttalande i familjeåterföreningsintervjun år 2014 att han såg A:s mamma som sin mamma.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg då omständigheterna i ärendet bedömdes som en helhet att B skulle anses vara sin mamma A:s familjemedlem i enlighet med 37 § 1 mom. i utlänningslagen.

Utlänningslagen 6 § 1 och 3 mom., 37 § 1 mom. och 114 § 1 mom. (323/2009)

Barnkonventionen art. 3.1, art. 7.1 och art. 10

Europakonventionen art. 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.