19.10.2016/4353 HFD:2016:153

Beskattning av personlig inkomst - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Väsentligen oriktig deklaration - Uppsåt eller grov vårdslöshet - Storleken av skatteförhöjning - Hyresinkomster

Med anledning av försummelser och fel i samma skattedeklaration kunde vid tillämpningen av 32 § 1 - 3 mom. påföras endast en skatteförhöjning.

Den skattskyldige hade medvetet underlåtit att deklarera till beloppet betydande hyresintäkter. Skatteförhöjning skulle påföras enligt 3 mom. i nämnda 32 §.

Den skattskyldiges förfarande gav emellertid inte det intrycket att den uttryckliga avsikten skulle ha varit att undgå skatt eller att förfarandet skulle ha varit särskilt planmässigt. Med hänsyn till den förskottsskatt som den skattskyldige hade betalat för hyresinkomsterna hade försummelsen medfört endast en liten risk för att den skattskyldige skulle komma att undgå skatt. Den främsta orsaken till försummelsen skulle anses vara likgiltighet. Den skattskyldige påfördes en skatteförhöjning som motsvarade ungefär 5 procent av det belopp med vilket hans inkomst ökats.

Lagen om beskattningsförfarande 32 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.