18.10.2016/4351 HFD:2016:152

Tull - Efteruppbörd - Deklarant - Speditör - Befullmäktigande - Incoterms

A Ab hade av det holländska bolaget B köpt en vara som på uppdrag av B hade levererats direkt från Malaysia till A Ab i Finland. I den faktura som B ställt på A Ab hade som leveransvillkor antecknats Delivery Duty Paid. Speditören C Abp, som på uppdrag av B hade tulldeklarerat varan, hade som deklarant antecknat A Ab, som i förtullningsbeslutet antecknats som gäldenär för tullskulden. Tull hade inte uppburits. Efter att varorna släppts ut i fri omsättning konstaterade tullen att oriktiga varukoder uppgetts för de importerade varorna. Tullen fattade beslut om efteruppbörd och påförde A Ab antindumpningstull, på tullbeloppet kalkylerad mervärdesskatt samt tullhöjning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att efterbeskattningsbesluten inte kunde riktas mot A Ab, eftersom anteckningen i tulldeklarationen av A Ab som deklarant inte hade grundat sig på någon fullmakt av A Ab till C Abp och bolaget inte heller på någon annan grund skulle betraktas som en i tullkodexen avsedd deklarant. Efterbeskattningsbesluten upphävdes.

Omröstning 2+ 1 - 2

Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, artiklarna 4.18, 5 och 201

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.