18.10.2016/4305 HFD:2016:151

Utlänningsärende - Återkallande av status som alternativt skyddsbehövande - Internationellt skydd - Oklar hemort - Språkanalys - Antagen hemort

Ändringssökanden hade uppgett sig vara hemma från Goma i Norra Kivu i Demokratiska Republiken Kongo. Han hade beviljats uppehållstillstånd på grund av behov av internationellt skydd. Enligt en senare utförd språkanalys var sannolikheten för den språkliga bakgrund han uppgett synnerligen liten. Däremot hade hans språkliga bakgrund med stor sannolikhet bedömts vara Kamerun. Migrationsverket hade återkallat ändringssökandens status som alternativt skyddsbehövande, avslagit hans ansökan om uppehållstillstånd, beslutat att utvisa honom till Kamerun och meddelat honom inreseförbud. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären.

Med beaktande av språkanalysens resultat och det att ändringssökanden inte hade uppvisat sådan dokumentation om sin identitet som hade kunnat stöda hans berättelse, samt övriga omständigheter som stödde reslutatet av språkanalysen, kunde ändringssökanden inte anses vara hemma från den ort han hade uppgett. Ändringssökanden kunde anses ha lämnat oriktiga uppgifter om sin hemort då han sökte internationellt skydd. Det hade därför funnits skäl att återkalla hans status som alternativt skyddsbehövande.

För att kunna anta att ändringssökandens hemland och nationalitet inte var desamma som han uppgett krävdes förutom resultatet av språkanalysen starka bevis om hans verkliga hemland. Sådana bevis hade till exempel kunnat vara tillförlitlig dokumentation om ändringssökandens identitet eller att ändringssökanden hade bott på den antagna hemorten. Endast på den grund att språkanalysens resultat tydde på Kamerun, ändringssökandens familjemedlemmar var bosatta där, han hade besökt Kamerun två gånger och hade kamerunska telefonnummer i sin telefon, kunde ändringssökanden inte anses vara hemma från Kamerun. Följaktligen kunde ändringssökandens behov av internationellt skydd inte bedömas i förhållande till Kamerun utan det måste bedömas i förhållande till det land han uppgett, det vill säga Demokratiska Republiken Kongo, dock inte Goma i Norra Kivu.

Utlänningslagen 108 § 1 mom. 1 och 2 punkten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.