10.10.2016/4236 HFD:2016:147

Markanvändning och byggande - Bygglov - Vindkraftverk - Miljöverkningar - Planeringsbehovsavgörande - Tillräcklig utredning

Kommunen hade beviljat bygglov för ett vindkraftverk (50 kW). Vindkraftverkets navhöjd var 36 meter och rotorns diameter 12 meter. Byggplatsen var belägen i terrängen bakom en tät fritidsbosättning, som löpte längs ett strandområde.

Enligt utredningen om projektets inverkan på landskapet var verkningarna på miljön och de närliggande områdena inte betydande med beaktande av kraftverkets höjd och den omständigheten att området var trädbevuxet. Enligt bullerutredningen översteg bullernivån på de närmaste bostadsfastigheterna inte riktvärdena. De fritidsbostäder som låg närmast byggplatsen var belägna på ett område som omfattades av en delgeneralplan, med vilken markanvändningen på planområdet i princip hade reglerats. Bygget av vindkraftverket begränsade inte heller markanvändningen på planområdet. Under dessa förhållanden hade projektet inte sådana betydande verkningar för miljön att ett planeringsbehovsavgörande skulle ha varit nödvändigt.

Markanvändnings- och bygglagen 16 § 2 mom., 117 § 1 mom., 136 § 1 mom. 2 punkten och 4 mom. samt 137 §

Markanvändnings- och byggförordningen 64 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.