10.10.2016/4235 HFD:2016:146

Markanvändning och byggande - Åtgärdstillstånd - Strandområde - Småskaligt vindkraftverk - Kravet att passa in i miljön - Olägenhet för grannar - Buller

Kommunen hade beviljat åtgärdstillstånd för byggande av ett cirka 11 meter högt småskaligt vindkraftverk (1 500 W) på ett strandområde där det huvudsakligen fanns fritidsfastigheter. Enligt tillståndet fick kraftverket placeras på 43 meters avstånd från grannens fritidshus och på cirka 40 meters avstånd från rån till grannens fastighet.

Av leverantörens tekniska data framgick att bullret från kraftverket på 50 meters avstånd från kraftverket var 45 dB vid en vindhastighet av 8 m/s. Eftersom det i handlingarna inte fanns någon utredning om att de bullernivåer som föreskrivits i miljöförvaltningens anvisning 4/2012 eller den förordning (1107/2015) som sedermera utfärdats av statsrådet kunde uppnås på grannfastigheten, fanns det inte förutsättningar att bevilja tillståndet.

Markanvändnings- och bygglagen 117 § 1 mom., 135 § 1 mom. 3 punkten och 138 § 1 mom.

Markanvändnings- och byggförordningen 64 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.