10.10.2016/4217 HFD:2016:145

Utkomststöd - Beviljande av utkomststöd - Barnskydd - Eftervård - Boendeutgifter

Ett organ i den samkommun som ansvarade för verkställigheten av socialvården hade beviljat på annan ort bosatta A utkomststöd för täckande av bland annat boendekostnader. Utkomststödet hade beviljats av den anledningen att samkommunen med stöd av barnskyddslagen svarade för eftervården av A. I klientplanen för eftervården hade som stödåtgärd inom eftervården antecknats bland annat utkomststöd och kompletterande utkomststöd, som skulle beviljas inom ramen för vuxenarbetet inom socialvården. Samkommunens skyldighet att ordna eftervård skulle beaktas vid prövningen av samkommunens beslut om utkomststöd till A för boendeutgifter.

Lagen om utkomststöd 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 6 §, 7 b § 1 mom. 1 punkten, 7 c § 1 mom. 2 punkten och 11 § 1 mom.

Lagen om bostadsbidrag (407/1975) 6 § 1 och 4 mom.

Barnskyddslagen 30 § 4 mom., 35 § 1 och 2 mom. (417/2007), 75 § 1 mom. och 76 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.