6.10.2016/4205 HFD:2016:144

Markanvändning och byggande - Detaljplan - Generalplans styrande verkan - Kompletterande byggande

En detaljplaneändring gällde ett område som i generalplanen var märkt för offentlig service och förvaltning (PY). Genom planändringen hade på området anvisats mark för ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader och byggnader som tjänade kulturverksamhet. Även utrymmen för offentlig service (KYY-3) fick placeras på området samt två kvartersområden för flervåningshus med bostäder (AK-41).

Den år 2000 fastställda generalplanen gällde ett stort område och i den hade huvuddragen för områdets markanvändning angetts. Generalplanens PY-område låg endast delvis inom det område detaljplaneändringen gällde. Området gränsade till stora områden som i generalplanen var anvisade för i första hand flervåningshus (AK). Detaljplaneändringen preciserade den markanvändningslösning som generalplanen anvisade. Således hade generalplanen tjänat som tillräcklig ledning då detaljplanen ändrades.

Markanvändnings- och bygglagen 42 § 1 mom., 54 § 1 mom.

Inrikesministeriets beslut (39/1980) om ändring av inrikesministeriets beslut gällande planbeteckningar i detalj-, byggnads-, general- och regionplaner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.