28.9.2016/4085 HFD:2016:139

Förskottsuppbörd - Förskottsinnehållning - Trafikidkare - Personalförmån - Reseförmån för flyg

Försvarsmakten / flygstaben hade bett om förhandsbeslut av Skatteförvaltningen om huruvida den skulle verkställa förskottsinnehållning på i ansökan avsedda reseförmåner för flyg åt de anställda, deras familjemedlemmar och nära anhöriga.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den av försvarsmakten beviljade reseförmånen för de anställda och deras familjemedlemmar inte kunde anses utgöra i 29 § 1 mom. inkomstskattelagen avsedd skattepliktig inkomst och i 13 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd lön för vilken försvarsmakten hade varit skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Prejudikat. Omröstning 4 -1.

Inkomstskattelagen 29 § 1 momentet

Lagen om förskottsuppbörd 13 § 1 momentet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.