28.9.2016/4066 HFD:2016:138

Privat hälso- och sjukvård - Tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster - Akutvård - Läkarhelikopter - Tillståndsplikt

Det av sjukvårdsdistrikten ägda A Oy och sjukvårdsdistrikten tillhandahöll läkarhelikoptertjänster i enlighet med ett av dem ingånget samarbetsavtal. A Oy svarade enligt avtalet för att en lämplig läkarhelikopter och markenhet jämte besättning och förare ständigt stod i beredskap. Verksamhetens primära syfte var att så snabbt som möjligt transportera en läkare till patienten. Till verksamheten hörde också att vid behov transportera patienten till vårdplatsen.

Till sist nämnda del ansågs det operativa ansvaret ligga huvudsakligen hos A Oy. Bolagets verksamhet skulle till denna del ses som i lagen om privat hälso- och sjukvård avsedd tillståndspliktig sjuktransport.

Till övriga delar ansågs verksamheten vara akutvård där det operativa ansavaret låg hos sjukvårdsdistrikten. Trots detta ansåg högsta förvaltningsdomstolen att också de av A Oy tillhandahållna stödtjänsternas andel var väsentlig. Bolagets verksamhet ansågs vidare bilda en i praktiken odelbar helhet så att det i samband med tillståndsprövningen hade varit konstgjort att dela upp verksamheten i sjuktransport och övrig verksamhet. Bolagets verksamhet i enlighet med samarbetsavtalet ansågs i sin helhet tillståndspliktig.

Omröstning 4 - 1.

Lagen om privat hälso- och sjukvård 2 § 1 mom. och 4 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.