3.8.2016/3266 HFD:2016:113

Trafiksäkerhetsverket - Trafi - Fordonstrafikregistret - Ändringsregistrering - Korrigering av registeranteckning - Förutsättningar för registrering - Fordons ägare - Föregående ägares anmälan - Utredning om övergång av äganderätt - Motstridiga uppgifter

A hade 31.12.2013 på ett besiktningsställe gjort en sådan anmälan om överlåtelse som avses i 14 § i statsrådets förordning om registrering av fordon och visat upp en överlåtelsehandling, enligt vilken A 14.7.2010 hade överlåtit äganderätten till ett fordon med registernumret X till företaget B:n Autopaja. På överlåtelsehandlingen fanns endast A:s underskrift. I fordonstrafikregistret hade gjorts en anteckning om att B:n Autopaja från 14.7.2010 var ägare till fordonet.

B hade meddelat Trafiksäkerhetsverket (Trafi) att varken han eller Autopaja hade ägt fordonet i fråga. Trafi hade avslagit B:s yrkande om korrigering av registeranteckningen för fordonet med registernumret X och hållit i kraft A:s anmälan om överlåtelsen med hänvisning till att utredning inte uppvisats om att registeranteckningen skulle ha varit felaktig. Förvaltningsdomstolen hade avslagit B:s besvär över Trafis beslut.

Fordonstrafikregistret förs bland annat i syfte att förbättra trafiksäkerheten samt för att beskattningen av vägtrafiken och bilinteckningen ska kunna skötas. Registrets syfte förutsätter att registret har offentlig trovärdighet. Enligt 66 b § 1 mom. i fordonslagen (233/2007) är det en allmän förutsättning för ändringsregistrering av fordon att behörig utredning uppvisas om äganderätten till fordonet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att Trafi skulle korrigera registeruppgifter som grundar sig på fordonets föregående ägares anmälan, om Trafi senare får uppgift om att de allmänna förutsättningarna för en registeranteckning om övergång av äganderätt inte har funnits. Eftersom om övergången av äganderätten till fordonet med registernumret X inte hade uppvisats sådan behörig utredning som enligt 66 b § 1 mom. (233/2007) i fordonslagen är en allmän förutsättning för ändringsregistrering, upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens och Trafis beslut. Omröstning 4 - 1.

Lagen om fordonstrafikregistret 1 § 1 mom. (1301/2009) och 2 mom. (697/2006) samt 8 § 1 mom.

Fordonslagen 64 § 1 mom. (233/2007) och 3 mom. (653/2011), 66 b § 1 mom. (233/2007) och 95 § (276/2010)

Statsrådets förordning om registrering av fordon 3 § 1 mom. (154/2012), 7 § 1 mom., 10 § och 14 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.