28.6.2016/2816 HFD:2016:100

Beskattning av personlig inkomst - Utländsk stiftelse - Rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel - Beskattning enligt uppskattning - Skatteförhöjning - Självinkriminering - Förbudet mot att utnyttja bevis

Skatteförvaltningen hade genom en jämförelseuppgift av en utländsk skattemyndighet fått kännedom om att A, som var bosatt i Finland, var primär förmånstagare i en stiftelse i en bank i Liechtenstein. Finland hade inget skatteavtal med Liechtenstein eller något sådant avtal om informationsutbyte i skatteärenden som skulle ha varit tillämpligt beträffande de skatteår som det var frågan om. Stiftelsens förmögenhet för år 2005 beskattades som A:s förmögenhet och den enligt uppskattning beräknade avkastningen på förmögenheten som A:s inkomst för skatteåren 2005 - 2010. Denna ökning av A:s förmögenhet samt avkastningen påfördes skatteförhöjning med stöd av 32 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.

De handlingar som Skatteförvaltningen fått av den utländska skattemyndigheten beaktades som bevis i sammanhanget, trots att det inte kunde uteslutas att ett brott ursprungligen hade varit förknippat med att de utländska myndigheterna kom att få de handlingar som visade på förbindelserna mellan A och banken. A hade inte använt sig av den möjlighet att lämna utredning i saken som beretts, varför beskattning enligt uppskattning kunde ske enligt 27 § i lagen om beskattningsförfarande. A hade även invänt att skyldigheten att lämna utredning innebar en kränkning av skyddet mot självinkriminering enligt Europeiska människorättskonventionen. Invändningen avslogs. Skatteåren 2005 - 2010.

Finlands grundlag 21 §

Europeiska människorättskonventionen artikel 6

Lagen om beskattningsförfarande 11 §, 14 §, 27 §, 28 §, 32 § 3 mom., 56 § (1079/2005), 57 § (1079/2005) och 57 § (1558/1995)

Inkomstskattelagen 9 §

Förmögenhetsskattelagen 2 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.