14.6.2016/2578 HFD:2016:92

Barnskydd - Rätt till eftervård - Placering av barn i vård utom hemmet som stödåtgärd inom den öppna vården - Brådskande placering

Ett barn hade i en följd under längre än sex månaders tid ensamt varit placerad i vård utom hemmet. Placeringen hade inletts och avslutats med en period av brådskande placering. Mellan dessa två perioder hade barnet under fyra och en halv månad varit placerad i vård utom hemmet som en stödåtgärd inom den öppna vården. Enligt 75 § 1 mom. andra meningen i barnskyddslagen hade barnet rätt till eftervård trots att den placering som varit en stödåtgärd inom den öppna vården hade varat kortare tid än sex månader.

Barnskyddslagen 4 § och 75 § 1 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.