30.5.2016/2392 HFD:2016:82

Varumärke - Särskiljningsförmåga - Varumärkesfamilj - Varumärkesserie - Den gemensamma märkesdelens särskiljningsförmåga - Enhetlig praxis - Läget då ansökan om registrering lämnades in - Begränsning av varu- och tjänsteförteckningen

Varumärket NETTIVENE saknade särskiljningsförmåga beträffande de varor i klass 9 och tjänster i klasserna 34 och 42 som det var fråga om i högsta förvaltningsdomstolen. Det att varumärket tillhörde en varumärkesfamilj eller -serie kunde beaktas som en faktor som förstärkte särskiljningsförmågan, men verkan skulle bedömas med beaktande av det läge som var rådande då registreringsansökningen lämnades in samt den gemensamma märkesdelens särskiljningsförmåga. Därav att sökanden registrerat vissa andra varumärken med förleden NETTI-, vilka konstruerats på motsvarande sätt som NETTIVENE, följde inte att NETTIVENE skulle anses inneha särskiljningsförmåga för alla varor och tjänster som besvären gällde.

Varumärkeslagen 1 § 3 mom. och 13 §

Unionens domstols domar i målen C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol sp. Z o. o. vs harmoniseringsbyrån, C-16/06 P, Les Éditions Albert René Sàrl vs harmoniseringsbyrån och C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria vs harmoniseringsbyrån samt unionen allmänna domstols dom i förenade målen T-303/06 RENV och T-337/06 RENV, UniCredit vs harmoniseringsbyrån - Union Investment Privatfonds (UNIWEB)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.