18.2.2016/531 HFD:2016:20

Avfallslagen - Avfallstransport - Val av system för avfallstransport - Kommunalbesvär - Kommunalt anordnad avfallstransport - Tillräcklig utredning

För de områden där avfallstransporten när den nya avfallslagen trädde i kraft 1.5.2012 ordnades som avfallstransport enligt avtal skulle kommunen enligt övergångsbestämmelsen i 149 § 4 mom. i den nya avfallslagen se på vilka möjligheter det fanns att ordna avfallstransporten enligt villkoren i 37 § 1 mom. i den nya lagen för avfallstransport som ordnas av fastighetsinnehavaren. Kommunernas gemensamma avfallsnämnd hade utgående från de utredningar som nämnden gjort beslutat att avfallstransporten i fortsättningen skulle ordnas som kommunalt anordnad avfallstransport på sex sådana kommuners områden där man tidigare hade haft avfallstransport enligt avtal.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att genom den nya avfallslagen hade kommunens prövningsrätt vid val av avfallstransportsystem begränsats till den del som det var fråga om beslut genom vilka fastighetsvis avfallstransport enligt lagens 37 § ordnas som avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar. Förutom bestämmelsen i 149 § 4 mom. om övergångstid finns i avfallslagen däremot inga bestämmelser om särskilda villkor för ett beslut om övergång från avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar till kommunalt anordnad avfallstransport.

Enligt 37 § 1 mom. i den nya avfallslagen kan kommunens beslut om avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar gälla kommunen eller en del av den. I lagen beskrivs inte närmare hur förutsättningarna i nämnda moment ska bedömas när bedömningen gäller ett av flera kommuner bildat verksamhetsområde för en gemensam avfallshanteringsmyndighet. Bestämmelsen hindrade således inte en bedömning som överskred kommungränserna.

Med hänsyn till innehållet i avfallsnämndens beslut hade det inte behövts noggrannare bedömning av om förutsättningarna i 37 § 1 mom. i avfallslagen var uppfyllda. Avfallsnämndens beslut hade således grundat sig på sådan tillräcklig utredning som avses i 31 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Avfallslagen (646/2011) 35 §, 36 §, 37 § 1 mom. och 149 § 4 mom.

Förvaltningslagen 31 § 1 mom.

Kommunallagen (365/1995) 90 § 2 mom.

Se även HFD 2015:83

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.