10.2.2016/405 HFD:2016:15

Beskattning av näringsverksamhet - Ordinarie beskattning - Beskattningsförfarande - Skatteförhöjning - Skattskyldigs deklarationsskyldighet - Inkomst som inte deklarerats - Oriktig skattedeklaration - Uppsåtlighet eller grov vårdslöshet - Koncernbidrag

Ett bolag hade inte på sin huvuddeklarationsblankett som extraordinär inkomst deklarerat ett mottaget 1 000 000 euro stort koncernbidrag, varför bolaget hade deklarerat sin förlust av näringsverksamhet till ett belopp som var lika mycket för stort som beloppet av koncernbidraget. Trots att bolaget hade deklarerat koncernbidraget på blankett 65, som är avsedd för deklaration av ett sådant bidrag, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att bolaget av grov vårdslöshet hade lämnat in en sådan väsentligen oriktig skattedeklaration som avses i 32 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande. Skatteåret 2011. Omröstning 3 - 2.

Lagen om beskattningsförfarande 32 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.